Som socialfaglig konsulent løser jeg mange opgaver - kun din fantasi og mine kundskaber sætter grænsen!

Du er altid velkommen til at kontakte mig, så vi kan tage en uforpligtende snak om det specifikke behov og mulige måder at løse det på.

Her følger eksempler på opgaver jeg har løst som socialfaglig konsulent:

 • Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser
 • Udarbejdelse af notater (til udvalg m.v.)
 • Fagguider
 • Konsulent i specifikke sager
 • Livline (via telefon og mail), hvis der opstår akut behov
 • Sparring på enkeltsager og/eller områder
 • Fagligt ledelsestilsyn
 • Sidemandsoplæring af nye medarbejdere
 • Håndtering af vanskelige sager
 • Gennemgang af sager
 • Identificering af problemområder
 • Forslag til optimering i afdelingen
 • Erfaringsopsamling/evaluering af projekter