Back to All Events

Workshop for Psykologordningen Netop Nu (lukket arr.)

NetOpNu er en psykologordning, der dækker ungdomsuddannelser og nogle professionsbachelor uddannelser i Syd- og Sønderjylland.

Vi er forankrede i UC SYD i Haderslev.

Vi har gennem mange år set, at unge mennesker, der var velbegavede, ikke kunne gennemføre deres uddannelse pga. en personlighedsforstyrrelse, der bevirker følelsesmæssig ustabilitet, problemer i relationer og vanskeligheder med at holde ud og holde ved.

Nogle af disse unge falder ikke nødvendigvis ind under den kategori, der får eller profiterer af behandling i psykiatrien eller på misbrugscenteret. Ofte synes vi, at det er ”en anden instans”, der bør gøre noget.

Det kan ske, at tiden går, og den unge falder ud af uddannelserne og ender på overførselsindkomst.

Det må vi kunne gøre bedre i fællesskab!!

I 2013 havde vi nogle projektmidler, der kunne bruges til at afprøve en tværsektoriel indsats for disse unge.

NetOpNu-psykologerne, socialpsykiatrien i Aabenraa samt misbrugscenteret og lokalpsykiatrien Aabenraa gik sammen om at etablere Projekt DAT i Aabenraa.

1. april 2016 afsluttes dette forløb. Resultaterne er gode!! Kom og hør mere om det!

Earlier Event: April 19
Excel for øvede
Later Event: June 16
FOLKEMØDE på Bornholm