Bevilling efter Retssikkerhedsbekendtgørelsen / by Ea Lundsteen

Jf. Retssikkerhedsbekendtgørelsens §19 (kapitel 5), betaler kommunen de udgifter ved sagens behandling, som myndigheden pålægger borgeren, og som ikke dækkes efter anden lovgivning.

I praksis har jeg bevilget leje af en stødmaskine, til en sygedagpengemodtager, da denne ikke kunne dækkes efter anden lovgivning.

Vi tolkede, at Jobcentret havde pålagt borgeren at træne ud over de 2 x uge ved fysioterapeut, og at han derved fik en ekstra udgift til leje af stødmaskine, som han kunne bruge derhjemme. Denne udgift kunne ej heller dækkes efter anden lovgivning.

Hermed link til Retssikkerhedsbekendtgørelsen;

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174363#iddd102484-5a50-43e4-8803-86e8565a09a4